Essence Process Bulgaria

Essence Process Bulgaria

Essence Foundation Bulgaria is one of the first, and biggest organisations in Bulgaria in the field of personal development. We offer seminars, meetings and events where we create a supportive environment for growth, self-knowledge and self expression. We promote the process of awareness and how that stimulates each person’s responsibility for his or her own life. In our work we are inspired by the positive change we see in people and the results they achieve.
Our team includes Dr Menis Yousry, Milena Nenkova, Natalia Nikolova and Teodora Antonova and also guest facilitators from Bulgaria and abroad. We deeply believe that change in life starts from the inside out and we have the right to be happy just as we are.


Фондация Същност България

Фондация „Същност” е една от първите и най-големи организации с богат опит в сферата на личностното развитие в България. Провеждаме семинари, срещи и събития, чрез които създаваме подкрепяща среда за израстване, себепознание и изява за хора от всички възрасти, етноси, религии и статус в обществото.

Eкипът ни в състав д-р Менис Юсри, Милена Ненкова, Наталия Николова и Теодора Антонова заедно с останалите гост-водещи на семинарите от България и чужбина, сме обединени от вярата, че промяната в живота започва отвътре навън във всеки един от нас и е свързана с правото ни да бъдем щастливи такива, каквито сме.

Contact

Milena Nenkova
Email: info@essence-foundation.bg
Tel: +359 878 246 943
Web: essence-foundation.bg

Courses in Bulgaria

Д-р Менис Юсри

Д-р Менис Юсри е водещ терапевт, фасилитатор и супервизор на екипа на фондация „Същност”. Работи като фамилен и системен психотерапевт и психолог, и петнадесет години като супервизор към британската национална здравна служба. През последните 20 години създава и води семинари за личностно развитие, терапевтични тренинги и публични лекции в Европа, САЩ, Азия и близкия изток.