Essence Process Vietnam

Essence Process Vietnam

Vietnam is the 1st Asian country which has Essence seminar since 2013. We have seminars in Hanoi and HCM city now. With regular seminars, public talks, Offlines and others events we create a supportive environment for people to growth and develop themselves. We promote the process of awareness and how that stimulates each person’s responsibility for his or her own life. In our work we are inspired by the positive change we see in people and the results they achieve.
Our leadership team includes Dr Menis Yousry, Mr. Son Phan-Anh, Mr. Quang Pham-Ngoc. We deeply believe that change in life starts from the inside out and we have the right to be happy just as we are.
For more details see: essencevietnam.com


Việt Nam là nước châu Á đầu tiên có khóa học Essence từ năm 2013. Hiện tại khóa học Essence có ở Hà nội và TP HCM. Với những khóa học Essence, các buổi nói chuyện, các buổi Offline và các hoạt động khác chúng tôi tạo dựng một không khí hỗ trợ để mọi người phát triển, tu dưỡng bản thân. Chúng tôi khuyến khích quá trình tự nhận biết, tự lãnh nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình để tu dưỡng phát triển. Các thay đổi tiến bộ, các kết quả chúng tôi nhìn thấy từ các học viên là nguồn cảm hứng cho chúng tôi.

Ban lãnh đạo Essence Việt Nam có TS. Menis Yousry, Phan Anh Sơn, Phạm Ngọc Quang. Chúng tôi tin rằng các thay đổi trong cuộc sống bắt đầu từ bên trong và chúng ta luôn có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Xem thêm ở: essencevietnam.com

Contact

Elena Yousry
International ESSENCE CEO
Email: cursessence@gmail.com
Tel: +40741132342
Web: essencevietnam.com

Courses in Vietnam